Have questions? Visit https://www.reddit.com/r/SNPedia

ZDHHC9

From SNPedia
is agene
is mentioned by
EntrezGene51114
PheGenI51114
VariationViewer51114
ClinVarZDHHC9
GeneCardsZDHHC9
dbSNP51114
DiseasesZDHHC9
SADR51114
HugeNav51114
wikipediaZDHHC9
googleZDHHC9
gopubmedZDHHC9
EVSZDHHC9
HEFalMpZDHHC9
MyGene2ZDHHC9
23andMeZDHHC9
# SNPs5
 Max MagnitudeChromosome positionSummary
rs10647933550129,829,058
rs1378522140129,823,724
rs1378522150129,823,718
rs6062311820129,829,134
rs6062311830129,841,774


This gene is on the X chromosome.

[1] mutations in this gene have been linked to severe mental retardation.