Have questions? Visit https://www.reddit.com/r/SNPedia

IKZF1

From SNPedia
is agene
is mentioned by
Full nameIKAROS family zinc finger 1 (Ikaros)
EntrezGene10320
PheGenI10320
VariationViewer10320
ClinVarIKZF1
GeneCardsIKZF1
dbSNP10320
DiseasesIKZF1
SADR10320
HugeNav10320
wikipediaIKZF1
googleIKZF1
gopubmedIKZF1
EVSIKZF1
HEFalMpIKZF1
MyGene2IKZF1
23andMeIKZF1
UniProtQ13422
EnsemblENSG00000185811
OMIM603023
# SNPs16
 Max MagnitudeChromosome positionSummary
rs1023579650,394,939
rs11978267250,398,606
rs1198037950,402,283
rs1271859750,360,730
rs1271859850,360,747
rs41326012.450,402,906
rs642131550,315,611
rs658343750,310,671
rs696496950,405,553
rs770551610050,382,603
rs778001250,371,022
rs778197750,306,538
rs869312883050,387,384
rs869312884050,382,618
rs869312885050,382,669